Anställd som saknar person- eller samordningsnummer – nya uppgifter på AGI

När person- eller samordningsnummer saknas för en betalningsmottagare (anställd) ska arbetsgivaren från och med 1 september 2023 lämna kompletterande uppgifter på arbetsgivardeklarationen. De uppgifter som ska lämnas när person- eller samordningsnummer saknas är födelseort (077), landskod på födelseort (078) och medborgarskap (081).

På arbetsgivardeklarationen som lämnas till Skatteverket senast 12 oktober kommer dessa fält (rutor) att finnas med på individuppgiften.