Regler för tjänsteresor

Jag kommer att göra en hel del tjänsteresor i mitt nya arbete som försäljare. Min fråga är om jag inte är berättigad till traktamentsersättning då jag blir borta större delen av min arbetsdag. Om jag exempelvis börjar min resa klockan 7 på morgonen och kommer hem vid 18 tiden på kvällen, får jag då traktamente för en hel eller en halv dag?

Svar:

För att din arbetsgivare ska kunna betala ut något skattefritt traktamente måste du gjort en tjänsteresa som ligger mer än 50 km från både din bostad och från arbetsplatsen och vara förenad med övernattning.

I ditt fall är det fråga om endagsförrättningar och de ger alltså inte rätt till avdrag för ökade levnadskostnader eller möjlighet att ta emot skattefritt traktamente.