Rättsprocessen i skattemål

Hur fungerar rättsprocessen i skattemål? Om jag har fått ett beslut som jag inte är nöjd med – går det att överklaga och vart går ärendet i så fall vidare?

Svar:

Om du fått ett beslut från Skatteverket (SKV) kan du börja med att begära omprövning av beslutet (SKV blankett 6891). Detta kan i princip göras hur många gånger som helst om man har nya skäl att komma med. Är man inte nöjd med omprövningsbeslutet kan man överklaga beslutet (SKV blankett 6890). Man behöver inte begära omprövning först utan det går att överklaga ett beslut direkt, men då finns ingen möjlighet att begära omprövning efteråt. Vid ett överklagande gör Skatteverket också en omprövning men skickar därefter ärendet till förvaltningsrätten (om Skatteverket inte finner att det finns skäl för omprövning). Det finns 12 förvaltningsrätter (FR) och ärendet prövas vid den förvaltningsrätt som hör till den kommun där man är folkbokförd eller där företaget har sitt säte (se www.domstol.se). Överklagandet skickas dock till Skatteverket som gör en omprövning av ärendet innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Är man inte nöjd med förvaltningsrättens domslut kan man överklaga till kammarrätten (KR) som finns på fyra orter i Sverige. Kammarrättens domslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), men för en prövning där krävs att fallet beviljas prövningstillstånd. SKV => FR => KR => HFD.

Observera att det även går att ansöka om förhandsbesked i skatteärenden. Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden (SRN) och kan också överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.