Flytta ROT-avdrag mellan makar

När vi anlitade hantverkare för att göra ROT-arbeten på vårt hus angav vi bara mitt personnummer istället för både mitt och min makes. Skattereduktionen har därmed bara blivit registrerad på mig och min skatt räcker inte för att vi ska kunna utnyttja ROT-avdraget fullt ut. Kan vi korrigera detta i efterhand?

Svar:

Ja, det går att flytta ROT-avdragsbelopp mellan makar. Under Övriga upplysningar i inkomstdeklarationen skriver du hur stor del av ROT-avdraget som ska flyttas till din make och dennes personnummer.