Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2023 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Räntan har ju de senaste åren varit väldigt låg – vissa har sett detta som ett ganska billigt sätt att låna pengar – men nu när räntan är 5% (och dessutom inte avdragsgill) kan det vara en god idé att reglera skulden för att slippa räntan.

Kostnadsränta

Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta.

Du behöver endast betala ränta för de dagar som du har underskott, en så kallad dag-för-dag-ränta. Det gör alltså inte så mycket om du blir någon dag sen med inbetalningen till skattekontot.

Fribelopp 30 000 kr i drygt fyra månader

Om du räknar med att den preliminärskatt du betalat för beskattningsåret kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan du betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ditt skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på beloppet.

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på detta belopp från och med 4 maj 2024 (se tabellen nedan).

Kvarskatt på mer än 30 000 kr

Räknar du med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr? Se då till att göra extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på denna del av underskottet.

De resterande 30 000 kr ska du sedan betala senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång (se ovan).

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på det överskjutande beloppet från och med 13 februari 2024.

Följande datum gäller om man vill undvika ränta:

Bokslut Kvarskatt >30 000 Kvarskatt <30 000
23–12–31 12 feb 2024 3 maj 2024
24–04–30 12 juni 2024 3 sep 2024
24–06–30 12 aug 2024 4 nov 2024
24–08–31 14 okt 2024 3 jan 2025

Räntesats

Kostnadsränta på kvarskatt tas ut i två nivåer. Den låga kostnadsräntan på kvarskatt är för närvarande 5% (basräntan) fram till förfallodagen (se nedan).

Efter förfallodagen (och vid skönsbeskattning) är räntan för närvarande 20% (basräntan + 15 procentenheter).

Kostnadsränta på skattekontot är inte avdragsgill.

Förfallodag för slutlig skatt

Underskott som uppkommer vid avstämningen av den slutliga skatten ska betalas inom 90 dagar från det beslutsdatum som anges på slutskattebeskedet. Betaldatumet anges på slutskattebeskedet och de flesta som har skatt att betala ska göra det senast 12 september 2024.