Grön teknik – installation av batteri

Tidigare har Skatteverket meddelat att man inte kan få skattereduktion för batterier om man inte har möjlighet att producera egen el. Nu meddelar man att det dessutom krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

Skattereduktion vid installation av grön teknik

Privatpersoner som installerar grön teknik kan få en skattereduktion. Skattereduktionen lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till:

  • 20% vid installation av solceller.
  • 50% vid installation av lagring av el.
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen är högst 50 000 kr per år.

Ingen elproduktion – ingen skattereduktion

I slutet av 2023 kom Skatteverket med ett ställningstagande där man meddelade att det krävs en anläggning för egenproduktion av förnybar el, för att man ska kunna få skattereduktion vid installation av batterier. Ja, såvida inte installation av anläggning för egenproducerad el sker i samband med installationen av batterier. Då krävs att en installation av anläggning för egenproduktion av förnybar el är påbörjad.

Skattereduktion om man lagrar köpt el?

Skatteverket har fått frågor om man kan få skattereduktion för installation av batterier om dessa helt eller delvis används för annat ändamål än att lagra egenproducerad el, exempelvis under vintermånaderna.

Att skaffa batterier (främst) för att kunna köpa billig el som man sedan säljer när priset på el är högt, har blivit allt vanligare.

Skatteverket – ska användas för att lagra egenproducerad el

I ställningstagandet meddelar Skatteverket sin uppfattning om vad som krävs för att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri.

Enligt Skatteverket krävs det att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

På skattespråk betyder begreppet ”uteslutande eller så gott som uteslutande” från cirka 90–95% upp till 100%.

Sin uppfattning bygger man på att avsikten med skattereduktionen för grön teknik är att bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Skattereduktionen ska stimulera hushållens installation av bland annat solceller och även möjliggöra för hushållen att lagra den egenproducerade elen för att kunna tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle.

Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

Skatteverkets ställningstagande 8-2730035