Intressanta inkomstnivåer för 2024

Jag är ägare i ett aktiebolag och jag vill veta vilka nivåer som gäller 2024 för sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst samt brytpunkten för statlig inkomstskatt. Jag skulle också vilja veta vilken spärrlön jag måste ta ut 2024 för att kunna nyttja löneunderlaget inkomståret 2025 (inga anställda)?

Svar:

Här följer de olika inkomstnivåerna för 2024:

  • Max sjukpenninggrundande (SGI, 10 pbb) 573 000 kr
  • Max föräldrapenninggrundande (FGI, 10 pbb) 573 000 kr
  • Max pensionsgrundande (PGI, 8,07 ibb) 614 900 kr

Läs mer om Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och Pensionsgrundande inkomst (PGI) i Faktabanken.

Om du tar ut en lön på ca 615 000 kr får du alltså maximal SGI, PGI samt föräldrapenning. Det innebär att du har maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå, men även att du i fall av sjukdom eller ska vara föräldraledig har rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå.

Under 2024 kan din inkomst uppgå till 615 300 kr innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Om du har fyllt 66 år (2024) vid årets ingång är beloppsgränsen 697 300 kr innan du behöver betala statlig skatt på den överskjutande delen. Läs mer i Faktabanken om Skiktgräns och brytpunkt.

För en ägare som är ensam anställd i sitt bolag måste en lön på minst 481 264 kr tas ut i lön under 2024 för att få del av lönebaserad utdelning för inkomstår 2025 (gränsbelopp för år 2025).

Läs mer i Faktabanken om Utdelning i fåmansföretag.