Styrelsearvode med på AGI

Skatteverket har meddelat att från 1 januari 2024 ska det finnas uppgift i arbetsgivardeklarationen om hur stort belopp man lämnat i kontant ersättning eller förmån som avser styrelsearvoden. Uppgiften om beloppet på styrelsearvodet lämnas på individuppgiften i ruta 023 – Varav ersättning som är styrelsearvode.

Styrelsearvodet ska även ingå i beloppet man redovisar som kontant ersättning eller förmån.