Kostförmån 2024

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 till 57 300 kr, det är en kraftig höjning från 2023 (52 500 kr). Denna höjning påverkar kostförmånsvärdet.

Kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor, vilket betyder att förmånsvärdet för fria måltider 2024 blir 300 kr. Förmånsvärdet för lunch eller middag är 40% av värdet för kostförmån för en hel dag medan förmånsvärdet för frukost är 20% av värdet för en hel dag.

Förmånsvärdet av fria måltider är

2024 2023 2022
Frukost 60 kr 55 kr 50 kr
Lunch eller middag 120 kr 110 kr 100 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 300 kr 275 kr 250 kr