Betalning av ROT-faktura vid årsskiftet

En ROT-faktura betalades av en privatperson precis vid årsskiftet. Pengarna drogs från personens konto 29 december men kom in på företagets bankkonto först 2 januari nästkommande år. Vilket år hör ROT-avdraget till?

Svar:

Enligt Skatteverket är det datumet som kunden betalar för arbetet som styr vilket beskattningsår ROT-avdraget hör till. För att kunden ska få ROT-avdraget år 1 måste kunden alltså betala för arbetet år 1. Betalar kunden för arbetet år 2 hör ROT-avdraget till år 2. Om kunden köpt en tjänst med ROT-avdrag i slutet av året måste denne alltså tänka på vilken sida av årsskiftet betalningen görs.

Om beloppet har dragits från kundens konto före årsskiftet anses betalningen sannolikt gjord år 1, även om säljaren av ROT-arbetet inte får betalningen insatt på bankkontot första bankdagen efter nyår. Om det skulle ifrågasättas av Skatteverket kan ni i så fall se till att kunden ger er ett underlag som visar vilket datum som betalningen är gjord (t ex kvittens eller kontoutdrag).