Omställnings- och kompetensstöd från FORA

Hur redovisar vi det stödet som FORA betalar ut – statlig ersättning för omställnings- och kompetensstöd?

Svar:

Stödet redovisas som en övrig rörelseintäkt och är skattepliktigt.

Konteringen kan se ut så här:

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1930 2 000 3980 2 000
Företaget har fått omställnings- och kompetensstöd från FORA (konto 3980). Stödet har satts in på företagets bankkonto (1930).