Jag får inget traktamente av min arbetsgivare

Min arbetsgivare betalar inget traktamente när vi är på annan ort och jobbar. Jag kan vara borta flera dagar i sträck men han påstår att han inte behöver betala ut något traktamente utan det räcker med att han betalar min logi. Är det riktigt?

Svar:

Om ni inte har något kollektivavtal som reglerar traktamenten så är det som din arbetsgivare säger – han har ingen skyldighet enligt lag att betala ut traktamente.

Om du inte får något traktamente kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader i din deklaration. Det finns två alternativ, antingen kan du göra avdrag enligt schablon (Traktamenten inom Sverige) eller så kan du räkna ut den faktiska merkostnaden (skillnaden i kostnad jämfört med om du ätit hemma).

Du kan inte växla mellan alternativen under året. De flesta väljer, främst av förenklingsskäl, att göra avdrag enligt schablon. Om du är borta längre än tre månader i sträck så sjunker avdragsbeloppet, läs mer om Tjänsteresor i Faktabanken.