Traktamente 2024

Det skattefria traktamentet blir 290 kr 2024. Det kan man läsa i Skatteverkets nya allmänna råd gällande inrikes traktamente för inkomståret 2024 (SKV A 2023:14).

Egentligen kan man räkna ut detta själv utifrån prisbasbeloppet (pbb), då maximibeloppet är 0,5% av pbb avrundat till närmaste tiotal kronor. Pbb för 2024 är 57 300 kr, och en halv procent av detta blir – avrundat och klart – 290 kr (286,50 kr).

Traktamente får man för att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor (förenade med övernattning). Om man får fria måltider, får man inga ökade levnadskostnader, och traktamentet ska därför reduceras.

Traktamentet ska 2024 reduceras med följande belopp vid fria måltider:

  • Frukost 58 kr
  • Lunch eller middag 102 kr
  • Lunch och middag 203 kr
  • Frukost, lunch och middag 261 kr

Ja, procenträkningen och avrundningsreglerna innebär faktiskt att en lunch/middag ska reducera traktamentet med 102 kr, medan en lunch och middag ska reducera med 203 kr.

Inte helt oväntat blir halvdagstraktamentet och nattraktamentet 145 kr.

Se Traktamenten inom Sverige i Faktabanken.