Julklapp över 500 kr

När beloppet för inköp av julklapp till anställda överstiger 500 kr inklusive moms, hur hanteras det då? Kan jag bokföra 500 kr som personalrepresentation (7631) och resternade belopp som ej avdragsgill representation (7632)? Blir det någon konsekvens för de anställda? Får momsen lyftas på den avdragsgilla delen av gåvan?

Svar:

Om en julklapp till en anställd är kostar mer än 500 kr inklusive moms blir hela gåvan skattepliktig för den anställde. Och eftersom hela beloppet blir skattepliktigt bokförs hela kostnaden på konto 7380 (kostnader för förmåner till anställda). Kostnaden är avdragsgill, men momsen får inte lyftas. Arbetsgivaren ska också betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde.

Håller man sig inom beloppsgränsen 500 kr inklusive moms är julklappen skattefri för den anställde. Kostnaden är avdragsgill och bokförs som avdragsgill personalrepresentation (7631). Då får även momsen lyftas.