Uttag av lön 2023 – lönebaserad utdelning K10

Det närmar sig årsskiftet och vi vill påminna våra kunder om att de behöver tänka på löneuttaget från sitt fåmansföretag under 2023. Detta för att bland annat uppfylla lönekravet på K10. Hur mycket lön måste tas ut i bolaget för att uppfylla lönekravet?

Svar:

Ja, det hög tid att se över lönerna i bolaget nu eftersom det är kontanta lönerna under 2023 som påverkar om reglerna för lönebaserat utdelningsutrymme får nyttjas under 2024. För att kvalificera sig för utdelning enligt huvudregeln (lönebaserad utdelning) måste ägaren till bolaget ta ut tillräckligt hög under 2023 (spärrlön).

För att få tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning ska ägaren (eller någon närstående) under 2023 ha tagit ut kontant lön som motsvarar minst:

  • 6 inkomstbasbelopp (445 800 kr 2023) + 0,05 x totala löner till anställda inkl ägare, eller
  • 9,6 inkomstbasbelopp.
  • Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 5 349 600 kr är spärrlönen 713  280 kr (9,6 inkomstbasbelopp) för 2023. Är de totala lönerna lägre beräknas spärrlönen enligt formeln ovan.

    För en ägare som är ensam anställd i sitt bolag ska en lön på minst 469 264 kr tas ut under 2023, för att få ta del av lönebaserad utdelning för inkomst år 2024.

    Vid beräkningen används inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret. För utdelningsberäkning för beskattningsåret 2024 används alltså inkomstbasbeloppet för 2023, dvs 74 300 kr.