Beloppsgränsen för skattefri julgåva 2023

Svar:

För inkomstår 2023 är beloppsgränsen för julgåvor till anställda 500 kr (inkl. moms)/person.

Observera att om gåvans värde överstiger beloppsgränsen (även om det bara är med 1 krona) så blir hela gåvan skattepliktig för den anställde. Dessutom måste arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på hela beloppet.