Julgåva till kunder

Kan vi ge våra kunder julgåvor? Finns det någon beloppsgräns? Hur bokför jag gåvan?

Svar:

Representationsgåvor till kunder i samband med helger eller personliga högtidsdagar är enligt Skatteverket inte avdragsgilla eftersom de anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Vid andra tillfällen är beloppsgränsen för representationsgåvor (och reklamgåvor) högst 300 kr plus moms per person. För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum. Det kan även vara en gåva i samband med en affärsuppgörelse, som t ex en chokladkartong, fruktkorg eller blomsteruppsats.

Avdragsgilla representationsgåvor redovisas på konto 6071, medan ej avdragsgilla representationsgåvor redovisas på konto 6072. Momsen kan lyftas på gåvor som är avdragsgilla, alltså på högst 300 kronor/person.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Med reklamgåvor menas produkter som antingen har direkt anknytning till företagets sortiment eller tillverkning. Det kan även vara enklare presentartiklar, t ex almanackor med företagets namn eller logga. Gåvor med personlig karaktär räknas inte som reklamgåvor.