Friskvård för anställda i enskild firma

Får man göra avdrag för kostnader för friskvård i en enskild firma?

Svar:

Reglerna om skattefri och avdragsgill friskvård gäller bara för anställda. Om du har anställda kan du alltså erbjuda personalen enklare friskvård av mindre värde och göra avdrag för kostnaden. Förmånen är skattefri för de anställda. Den enskilda näringsidkaren själv räknas dock inte som anställd. Detta innebär att kostnader för näringsidkarens friskvård inte är avdragsgilla.