När kan första utdelningen tas ut?

En kund bildar ett nytt bolag och första räkenskapsåret sträcker sig från 16 oktober 2022 till 31 december 2023. Det är en ägare i bolaget och ingen lön tas ut – förenklingsregeln på K10:an kommer alltså att tillämpas. När kan min kund ta sin första utdelning? Kan hon ta utdelning under 2023?

Svar:

Under förutsättning att det finns tillräckligt med fritt eget kapital i bolaget kan din kund ta utdelning när första bokslutet fastställs på bolagsstämman under 2024. Kravet är att den ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Utdelning kan alltså inte tas under 2023 utan först 2024 – då finns det två gränsbelopp (2023+2024) som kan nyttjas enligt förenklingsregeln.

Läs mer om Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.