Friskvård och rehab i enskild firma

En fråga som vi får ofta är hur avdragsrätten för friskvård i enskild firma ser ut (för näringsidkaren själv). Vi har inget bra svar att ge våra kunder, kan ni ge oss ett råd vad vi kan ge dem för rekommendationer?

Svar:

Det finns fortfarande inga möjligheter att göra avdrag för egen motion och friskvård för enskilda näringsidkare. Det enda som är avdragsgillt i den här vägen är rehabilitering och förebyggande behandling.

För att det ska vara fråga om rehabilitering eller förebyggande behandling ska åtgärderna vara arbetslivsinriktade och motsvara åtgärder som omfattas av arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen (AML) och socialförsäkringsbalken (SFB). Med arbetslivsinriktade åtgärder menas att de ska syfta till att göra det möjligt att kunna fortsätta förvärvsarbeta.