Hur mycket kan kunden ta i utdelning?

Jag har en kund som startade ett aktiebolag 2022-10-15 och första bokslutet görs 23-08-31. Bolaget gör en vinst på 450 000 kr efter skatt. Nu vill kunden ta utdelning och min fråga är hur stor utdelning min kund kan ta?

Svar:

Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (schablonregeln) för 2023 är 195 250 kr – det beloppet kan tas ut till låg beskattning (20%). Gränsbeloppet styr egentligen inte hur stor utdelning som kan tas ur bolaget. För att kunna besluta om utdelningen krävs att det finns tillräckligt mycket fritt eget kapital.

I ditt fall torde det fria egna kapitalet vara 450 000 kr, men för att kunna plocka ut utdelning till låg skatt bör din kund alltså välja att inte dela ut mer än gränsbeloppet. Om din kund väljer att plocka ut ett högre belopp innebär det högre skatt (tjänstebeskattad utdelning), så rekommendationen blir i ditt fall att hålla sig till gränsbeloppet nu när bolaget är nystartat.

Läs mer om Utdelning i fåmansbolag i Faktabanken.