Ytterligare jobbskatteavdrag aviseras

Regeringen aviserar nu att årets budgetproposition kommer att innehålla ett ytterligare jobbskatteavdrag.

Detta är inte helt oväntat, då regeringen i våras skickade ett förslag om detta till lagrådet för yttrande (tillsammans med andra förslag som eventuellt kommer att hamna i höstens budgetproposition).

Det kommande förslaget kommer dock att skilja sig en smula från förslaget som remiterades i våras som skulle kosta statskassan 8 miljarder kr. Det som nu aviseras kommer att kosta 11 miljarder kr.

Regeringen säger att det föreslagna avdraget (skattereduktion) kommer att innebär en sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare med 14 000 kr/år för en familj som exempelvis består av en polis och en sjuksköterska.

Procentuellt mest kommer också låg- och medelinkomsttagare att få enligt regeringen, som även anger att för två vuxna med lägstalöner innebär förslaget ca 5 600 kr lägre skatt per år.