Prisbasbeloppet höjs återigen kraftigt

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort beräkningar som ska ligga till grund för att fastställa prisbasbeloppet för 2024. Beräkningen görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex, vilket innebär att prisbasbeloppet för 2024 hamnar på 57 300 kr. Det är en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. Det betyder bland annat att högsta sjukpenninggrundande inkomst blir 573 000 kr (10 pbb) för 2024.

Prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen, vilket brukar ske i september. När detta sker gör vi en utförligare genomgång av vad det nya beloppet innebär för en rad olika beloppsgränser.

www.scb.se