Skatteverket ansvarar för elstödet till företag

Nu har regeringen fattat beslut om elstödet till företag. Som man tidigare har aviserat kan juridiska personer och näringsidkare ansöka om stödet hos Skatteverket. Ansökan öppnar 30 maj.

En förändring i beslutet jämfört med det tidigare förslaget är att företag med fastprisavtal för hela sin elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 inte kommer att vara stödberättigade. Den här förändringen grundar sig på att man vill försäkra sig om att endast företag som påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina får ta del av elstödet.

Elstödet betalas ut till juridiska personer och näringsidkare som har verksamhet i elområde 3 och 4. Ett krav är att det ska det finnas ett giltigt elnätsavtal per 17 november 2022. För de som tecknat ett avtal efter 17 november finns alltså ingen möjlighet att ansöka om stödet. Företag som ansöker om stödet får inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden. Elstödet kan inte heller sökas av ett företag som vid tidpunkten för beslut om stöd är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. Maxbeloppet som ett företag eller en koncern kan få är 20 miljoner kr. Företag i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme medan företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme. Om flera företag i en intressegemenskap har rätt till elstöd avser det maximala stödet hela intressegemenskapen.

Skatteverket ansvarar enbart för elstödet till företag och organisationer, medan Försäkringskassan hanterar elstödet till privatpersoner. Försäkringskassan kommer att påbörja utbetalningarna av stöd till hela Sverige i slutet på maj. De allra flesta som anmält sitt bankkonto beräknas ha pengarna på kontot senast den 9 juni.

Elintensiva företag har också möjlighet att få elstöd. Stödet riktar sig till elintensiva företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Ansökan för detta stöd görs hos Energimyndigheten.