Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostad

Regeringen presenterar nu de förslag inför höstens budgetproposition. I en av dessa skrivelser återfinns förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad.

Förslag inför budgetpropositionen

Regeringen har remitterar ett stort antal förslag inom skatteområdet för att dessa förslag ska vara förberedda för att eventuellt hamna i budgetpropositionen för 2024. Om de sedan gör det, i vilken omfattning eller dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de förhandlingar som förs mellan partierna i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Höjt schablonavdrag – 40 000 kr blir 50 000 kr

Vid uthyrning av en privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt ska hyran tas upp som inkomst av kapital.

Från uthyrningsintäkterna får du dra av 40 000 kr i ett fast belopp (plus ett rörligt belopp). Regeringen föreslår nu att beloppet höjs till 50 000 kr.

Det fasta beloppet (40 000 kr) får beräknas för varje uthyrd privatbostad. Beloppet är detsamma oavsett om bostaden har en eller flera ägare/innehavare eller om uthyrningen avser hela året eller bara en del av ett år. Om bostaden har bytt ägare under året ska schablonavdraget proportioneras efter respektive ägares innehavstid.

I schablonavdraget ingår även ersättningar när produkter avyttras från privatbostadsfastigheter eller privatbostäder. Det kan t ex röra sig om försäljning av ved, frukt, bär eller el från de egna solcellerna.

Ikraftträdande

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2024 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2023.

Finansdepartementets promemoria Fi2023/01514