Elstödet – Försäkringskassan granskar näringsidkare

Det är Försäkringskassan som ansvarar för utbetalning av elstöd till privatpersoner och tanken är att de flesta ska ha fått sina pengar 9 juni. Det är alltså två elstöd som Försäkringskassan ansvarar för:

  • Elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022.
  • Elstöd till privatpersoner i södra halvan av Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022. De flesta har redan fått sin utbetalning.

Det här är som sagt stöd som ska gå till privatpersoner/konsumenter. Regeringen har därför beslutat om en ändring i förordningen om elstöd till konsumenter för november – december 2022, som innebär att stöd enbart lämnas för elförbrukning som avser konsumentändamål.

Detta innebär att enskilda näringsidkare som har förbrukat el både i hushållet och i sin näringsverksamhet, endast får ersättning för hushållselen. Det är nu Försäkringskassan som vid behov ska utreda rätten till elstöd, och de har då rätt att begära in de handlingar/uppgifter som de behöver för att kunna utreda ärendet.

Om Försäkringskassan behöver utreda, ”så kan utbetalningen komma att ta lite längre tid”, enligt näringsministern.