Stödet för elintensiva företag – ansökningstiden förlängs

Regeringen meddelar nu att stödet för elintensiva företag får förlängd ansökningstid.

Sista dagen för ansökan var tidigare satt till 17 april. Nu förlängs ansökningstiden, och ansökningsperioden är förlängd till och med 18 juni 2023.

Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). Men inte nog med det. Det finns även andra krav, t ex:

  • Att elkostnaderna under stödperioden (oktober-december 2022) överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021.
  • Att stödet uppgår till minst 50 000 kr/företag.
  • Att företaget under de senaste tre åren har vidtagit energieffektiviseringsåtgärder eller har för avsikt att vidta sådana under det innevarande året.

Företag som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022.

Det är Energimyndigheten som har hand om detta stöd, och ansökan görs på deras hemsida.

Stödet vänder sig som sagt till elintensiva företag, och vår uppfattning är att det krävs rejäl förbrukning för att få stöd.

På energimyndigheten.se finns det en räknesnurra där du kan lägga in företagets uppgifter för att se om ni har rätt till stöd.