Skatteverket hanterar elstöd till företag

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att hantera elstödet till företagen. Stödet kommer att kunna sökas via en e-tjänst och ansökningsperioden är från 30 maj till 25 september 2023. Pengarna betalas ut via företagets skattekonto.

Regeringen har föreslagit att ett elstöd ska betalas ut till juridiska personer och näringsidkare som har verksamhet i elområde 3 och 4. Enligt förslaget är ett krav att det ska det finnas ett giltigt elnätsavtal per 17 november 2022. För de som tecknat ett avtal efter 17 november finns alltså ingen möjlighet att ansöka om stödet. Företag som ansöker om stödet får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, de måste bland annat ha betalat skatter och skickat in deklarationer i tid till Skatteverket.

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. Maxbeloppet som ett företag eller en koncern kan få är 20 miljoner kr. Företag i elområde 3 föreslås få 50 öre per förbrukad kilowattimme medan företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.

Skatteverket ansvarar enbart för elstödet till företag och organisationer, medan Försäkringskassan hanterar elstödet till privatpersoner.

Elintensiva företag har också möjlighet att få elstöd. Stödet riktar sig till elintensiva företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Ansökan för detta stöd görs hos Energimyndigheten.