När och hur ska elstödet bokföras i enskild firma?

När ska en enskild näringsidkare redovisa elstödet som är utbetalas under 2023? Och hur ska det redovisas?

Stödet utbetalas ju till privatpersoner men en del av det avser el som är förbrukad i näringsverksamheten.

Svar:

Det är bara den del av stödet som hör till verksamheten som ska bokföras i näringsverksamheten, en fördelning ska alltså göras mellan den del av stödet som avser den privata delen och den enskilda näringsverksamheten.

Stödet ska redovisas som intäkt i bokslutet för 2023. Enligt Bokföringsnämnden (BFN) ska alltså inte elstödet påverka bokslutet 2022 vid varken tillämpning av K1-regelverket (förenklat årsbokslut) eller K2/K3-regelverket (årsbokslut) – detta på grund av att stödet inte hänför sig till en viss period samt att stödet kan disponeras under 2023.

Elstödet bokförs som en övrig rörelseintäkt och är skattepliktigt.

Konteringen kan exempelvis se ut så här:

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
2018 15 000 3980 15 000

Näringsidkaren har fått elstöd (3980) med 15 000 kr. Ersättningen har satts in på näringsidkarens privata bankkonto (2018).