Hur bokförs en kapitalförsäkring med privat förmånstagare?

Vi är två delägare i ett aktiebolag där bolaget betalar premierna för en kapitalförsäkring. Vi själva står som förmånstagare. Vad gäller? Hur ska den bokföras?

Svar: 

Försäkringen kan tecknas så att den antingen faller ut på en privat förmånstagare eller så att den faller ut på företaget. När kapitalförsäkringen är konstruerad så att den faller ut på en privat förmånstagare (som i det här fallet delägarna) är försäkringspremien en skattepliktig förmån. Beloppet blir då avdragsgillt som en personalkostnad för företaget.

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
7389 10 000 1930 10 000
7512 3 142 2730 3 142

Företaget betalar en premie för en kapitalförsäkring [7389] med privat förmånstagare. Betalningen görs från företagskontot [1930]. Arbetsgivaravgiften bokförs som kostnad [7512], Sociala avgifter på förmåner och som skuld [2730], Sociala avgifter.