Växa-stöd efter 31 december 2022?

Ett företag anställer ytterligare en person under hösten 2022 (nr 2). Företaget får växa-stöd för denne och ytterligare en anställd (nr 1). Det tillfälligt utvidgade växa-stödet upphörde ju 31 december 2022, innebär det att vi inte längre får växa-stöd för anställd nr 2?

Svar:

Det stämmer att det tillfälligt utvidgade växa-stödet upphörde 31 december 2022, men eftersom anställningen inleddes före 31 december 2022 får företaget fortsatt växa-stöd för anställd nr 2 för de månader som kvarstår av 24 månaders perioden. Läs mer om Växa-stöd i Faktabanken.