Vilket datum gäller för den första K10:an vid nybildning?

När jag går in i på Bolagsverket finns där ett datum för när bolaget bildades och ett annat datum för när bolaget blev registrerat. Vilket datum utgår jag ifrån när jag skall upprätta första K10:an? 

Svar: 

För K10:ans del är det bildandedatumet som är avgörande (aktierna anses anskaffade den dag då stiftelseurkunden skrivs under). För första årsredovisningen (första räkenskapsåret) är det däremot registreringsdatum som styr.