Höjd moms på reparationer

2017 sänktes momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 25 till 12%. 1 juli 2022 sänktes momsen ytterligare, till 6%. Regeringen föreslår nu en återställare av momsen till 12%.

Motiven bakom förslaget anger regeringen till att man vill ha en mer enhetlig moms, och tillämpning av normalmomssatsen 25%. Man menar att en höjning till 12% ökar enhetligheten i momssystemet och att skillnaden mellan de reparationstjänster som har en lägre momssats och de som inte har det, blir mindre.

Regeringen föreslår dock inga förändringar av de tjänster som omfattas av den lägre momssatsen. Det är alltså fortsatt reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Med reparationer menar man normalt att en vara återställs i användbart skick. Även förebyggande arbeten och förbättringar som utförs i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits omfattas. Reparationerna får dock inte innebära att betydande ingrepp görs eller att varorna ändras påtagligt.

Enligt förslaget ska den högre momssatsen tillämpas från 1 april 2023.