Ny momslag i sikte

En ny momslag har varit på gång länge och nu har regeringen äntligen lämnat ett skarpt förslag.

Den nuvarande momslagen upplevs krånglig och svåröverskådlig. Den föreslagna lagen är en omarbetning av den nuvarande lagen. Det är egentligen ingen ändring i sak utan syftet är att göra reglerna lättare att förstå och att tillämpa.

Lagen ska få en ny struktur, modernare språk och anpassas till momsdirektivets begrepp, struktur och systematik. Lagen kommer därför att delas upp i 24 kapitel där kapitelindelningen i stor utsträckning följer ordningen i momsdirektivet.

Det kommer även att införas bestämmelser i den nya lagen om särskilda ordningar för moms vid distansförsäljningar av varor och tjänster samt vissa bestämmelser om frihet från skatt vid import med mera som endast avser moms. Det föreslås också följdändringar i flera lagar och tanken är att alla frågor som rör moms ska finnas i samma lag.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023.