Elstöd till hushåll i hela Sverige

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett elstöd som baseras på hushållens elkostnader under perioden oktober 2021–september 2022. Detta elstöd betalas bara ut till hushåll i södra och mellersta Sverige.

Elpriserna har dock fortsatt att vara höga samtidigt har hushållen en högre förbrukning främst på grund av uppvärmning av bostäder. Prisskillnaden mellan södra och norra Sverige har också blivit relativt små. Regeringen har nu beslutat att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Det nya elstödet ska gälla alla hushåll i Sverige och avse ersättning för hushållens elkostnader under november–december 2022.

Det utökade elstödet ska bygga på den tidigare modellen, vilket innebär att den ersättning som utgår till hushållen bör vara på den förbrukning som har ett högre elpris än 75 öre per kWh under november och december 2022.

För att hushålla med flaskhalsintäkterna ska Svenska kraftnät även ansöka om ett förbrukningstak som ett hushåll kan få elstöd för. Om Svenska kraftnät anser att det är lämpligt vill regeringen även att förbrukningstaket sätts på olika nivåer för att ta hänsyn till att kallare klimat i norra Sverige kräver mer förbrukning än i södra Sverige.

Svenska kraftnät ska komma in med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast 30 januari 2023.