Höjd milersättning 2023?

Det skattefria beloppet för milersättning höjdes från och med 1 januari 2023. Vilka belopp är det som gäller?

Svar:

Ja, det stämmer att det är nya skattefria belopp för milersättning från och med 1 januari 2023.

För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kr per mil (18,50 kr/mil 2022). Detta gäller oavsett drivmedel.

För tjänsteresor med förmånsbil där den anställde själv betalar för drivmedlet kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kr per mil (6,50 kr för diesel och 9,50 kr för annat drivmedel 2022). Observera att milersättning för bilar som helt drivs med el ligger kvar på 9,50kr/mil.

Får den anställde mer än den skattefria milersättningen räknas den del av ersättningen som lön, där arbetsgivaravgifter och preliminär skatt ska redovisas.

Läs mer på Tjänsteresor i Faktabanken.