Höjt tak vid FoU

För personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) får avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter sättas ned med 10%. Dessutom ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU.

Det sammanlagda avdraget har höjts i flera omgångar och enligt dagens regler får avdraget vara högst 600 000 kr per koncern och månad. Regeringen aviserade förmånligare regler i budgetpropositionen och föreslår nu i en promemoria (Fi2022/03156) att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU ska förstärkas ytterligare. Enligt regeringens förslag ska det högsta sammanlagda avdraget höjas till 1,5 miljoner kr per månad.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2023 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 1 juli 2023.