Skattereduktion inventarier – brutet räkenskapsår

När kan ett företag med brutet räkenskapsår begära skattereduktion för inventarier? Jag har en kund med brutet räkenskapsår som avslutas 30 september 2022 – kan de begära skattereduktion för det beskattningsår som avslutades 2022 eller måste de vänta till nästkommande räkenskapsår som avslutas i september 2023?

Svar:

Ett av kraven för att kunna begära skattereduktion för inventarier är att inventariet ska finnas kvar i näringsverksamheten under hela 2022. Skattereduktionen ska därför tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller det första beskattningsåret som avslutas därefter.

Har exempelvis ett företag brutet räkenskapsår som omfattar perioden 1 oktober – 30 september ska skattereduktionen för anskaffningar gjorda under 2021 minska skattekostnaden för räkenskapsåret som avslutas 30 september 2023. Ingen skattereduktion får alltså göras i bokslutet per 220930.