Fler än två personalfester per år

Ett företag kan ju ha två personalfester per år där reglerna om intern representation kan tillämpas. Om företaget har fler än två personalfester under året, hur hanteras de kostnaderna och momsen i bokföringen?

Svar:

Det stämmer att företaget kan ha högst två personalfester per år där reglerna om intern representation kan tillämpas. Företaget kan givetvis anordna fler personalfester men konsekvensen blir då att hela fakturabeloppet hanteras som en ej avdragsgill kostnad, förslagsvis används konto 7632, personalrepresentation, ej avdragsgill. För personalen blir det normalt inte någon förmånsbeskattning. Vid alltför frekventa personalfester kan det dock finnas en risk för förmånsbeskattning. En arbetsgivare kan alltså inte skattefritt bjuda anställda på afterwork efter jobbet varje fredag.