Visstidsanställning – uppsägning?

Vad gäller vid uppsägning av en visstidsanställd – har arbetsgivaren eller den anställde rätt att avsluta anställningen innan avtalsperioden löper ut?

Svar:

Utgångspunkten är att en visstidsanställning normalt inte går att bryta i förtid. Detta gäller såvida inte arbetsgivaren och den anställde har avtalat om en uppsägningsmöjlighet. Finns ingen uttalad uppsägningsmöjlighet i avtalet kan en visstidsanställning endast avslutas om den anställde grovt åsidosatt sitt arbete, det vill säga att det föreligger grund för avsked.

I de fall man avtalat om uppsägningsmöjlighet kan anställningen avslutas på samma grunder som en uppsägning av tillsvidareanställning, då krävs alltså särskilda skäl såsom arbetsbrist eller personliga skäl om arbetsgivaren ska kunna säga upp den anställde.

När man pratar om visstidsanställningar så menar man inom arbetsrätten i regel inte provanställning. Där är ju tanken att arbetsgivare ska kunna pröva en anställd, och att den anställde ska kunna pröva arbetet och arbetsgivaren.