Julbord – kan avdrag medges för anställdas makar/sambor?

Företaget ska bjuda personalen på julbord. Är det ok att bjuda personalens makar/sambor också?

Svar:

Ja, vid personalfester (högst två avdragsgilla per år) får även de anställdas familjer bjudas med utan att det blir någon skattepliktig förmån för de anställda. Avdragsreglerna för intern representation gäller, vilket innebär att det inte blir något avdrag för måltiden. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid. Kringkostnader såsom lokalhyra och musikunderhållning vid personalfester, är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person.

Läs mer om Representation i Faktabanken.