Gåva i samband med köp

En av mina kunder är bilhandlare. När de har försäljningskampanjer lockar de kunderna med att de får ett presentkort vid köp av en bil. Hur ska presentkortet redovisas när det ges bort till köpare i samband med försäljning av bilen?

Svar:

Om det framgår att köparen får presentkortet som en ”belöning” vid köp av bilen bokförs presentkortet som en marknadsföringskostnad (konto 5990 Övriga kostnader för reklam och PR). Vet däremot inte köparen om att hen erhåller ett presentkort utan det är en oväntad överraskning i efterhand, ses det enligt rättspraxis som en icke avdragsgill gåva (konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla).