Traktamentet och kostförmånsvärdet höjs 2023

Prisbasbeloppet höjs för 2023 till 52 500 kr (48 300 kr 2022) – kommer det skattefria traktamentsbeloppet och kostförmånsvärdet för 2023 att påverkas av detta?

Svar:

Ja, att prisbasbeloppet för 2023 höjs påverkar både det skattefria traktamentsbeloppet och kostförmånsvärdet för 2023. Det skattefria traktamentsbeloppet höjs till 260 kr (240 kr 2022). Läs mer om Traktamenten inom Sverige i Faktabanken. Kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet (avrundat till närmast femtal kronor). Detta betyder att förmånsvärdet för fria måltider, minst tre måltider, blir 275 kr 2023 (250 kr 2022). Läs mer om Kostförmån i Faktabanken.