Brytpunkten – 613 900 kr 2023

Brytpunkten för statlig skatt – det vill säga hur mycket man kan tjäna innan man börjar betala statlig skatt – blir 613 900 kr 2023.Det är en rejäl höjning – 59 000 kr – från årets brytpunkt som ligger på 554 900 kr. Översatt till månadslön motsvarar det ca 51 200 kr/månad 2023 (46 200 kr 2022).

Brytpunkten beräknas utifrån utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), varför höjda konsumentpriser också visar sig i höjningen av brytpunkten.

Brytpunkten är inkomsten efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Inkomsten efter dessa avdrag är den beskattningsbara inkomsten (den så kallade skiktgränsen).

Det är regeringen som fastställer skiktgränsen och brytpunkten, och det har man ännu inte gjort, men en uträkning utifrån gällande lagstiftning visar alltså att brytpunkten hamnar på 613 900 kr.

Den snabba ökningen av brytpunkten innebär att färre än tidigare kommer att betala statlig inkomstskatt. Om detta är något som en kommande regering vill ändra på, kan man givetvis bara spekulera om, men tidigare har reglerna för uppräkningen ändrats när den politiska viljan har velat ändra antalet skattebetalare som hamnar över brytpunkten.