Kostförmån för 2023

Riksdagen beslutade 2020 att beräkningen av kostförmån inte längre ska utgå från genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. I stället ska kostförmånen utgå från prisbasbeloppet.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 till 52 500 kr, vilket innebär en väsentlig höjning – något som alltså påverkar kostförmånsvärdet.

Kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor, vilket betyder att förmånsvärdet för fria måltider 2023 blir 275 kronor. Förmånsvärdet för lunch eller middag är 40% av värdet för kostförmån för en hel dag medan förmånsvärdet för frukost är 20% av värdet för en hel dag.

Det beräknade kostförmånsvärdet är

2023 2022 2021 2020
Frukost 55 kr 50 kr 50 kr 49 kr
Lunch eller middag 110 kr 100 kr 100 kr 98 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 275 kr 250 kr 250 kr 245 kr