Lantbruksfastigheter får nya taxeringsvärden

Nu är det dags för landets lantbruksfastigheter att få nya taxeringsvärden. Det handlar om ca 360 000 fastigheter och sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena ha ökat med i snitt 24% sett över hela landet. Värdena ökar mest i Stockholm (29%) och minst i Kalmar (17%). Skogen beräknas stiga med 18%, jordbruk 21% och på bostadsbyggnader stiger värdet med 31%.

Nytt för 2023 års taxering är att Skatteverket i första hand beräknar virkesförråd, det vill säga hur mycket skog som finns på fastigheten, utifrån skogliga grunddata – en sammanslagning av laserskannade uppgifter från Lantmäteriet och fältdata från Sveriges lantbruksuniversitet.

12 september öppnade fastighetstaxeringen i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk. Pappersblanketterna skickas ut sista veckan i september. Senaste dagen för att deklarera sin fastighet eller ändra sitt förslag till nytt taxeringsvärde är 1 november. Skatteverket rekommenderar sin e-tjänst då risken för fel minskar, och man får en kvittens på sina inlämnade uppgifter.

Det är ca 20 000 fastighetsägare som får en deklaration och ca 340 000 som får ett förslag till nytt taxeringsvärde.