Nya regler vid bolagsregistrering

Från och med 1 augusti 2022 gäller nya regler som ska innebära en effektivare handläggning av bolagsregistreringar som görs online. Reglerna har sin bakgrund i det så kallade Bolagsrättspaketet som består av två EU-direktiv.

De nya reglerna innebär bland annat att Bolagsverket ska registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig digital anmälan kommit in. Om företaget bildas av endast fysiska personer och anmäls digitalt genom användande av Bolagsverkets mallar, är tidsfristen istället fem arbetsdagar.

En annan följd av de nya reglerna är att Bolagsverket i större utsträckning än i dag måste tillhandahålla mallar för bolagsbildning.