Är hälsoundersökning för anställda skattefria?

En redovisningsbyrå erbjuder alla sina anställda en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att upptäcka eventuella sjukdomar och för att kunna ge de anställa rekommendationer för att de ska kunna bibehålla eller förbättra god hälsa. Är dessa hälsoundersökningar skattefria för de anställda?

Svar:

När en arbetsgivare erbjuder sina anställda hälsoundersökningar där man kontrollerar det allmänna hälsotillståndet utan någon misstanke om sjukdom, uppstår en skattepliktig förmån för de anställda.

Om företaget däremot erbjuder hälsoundersökningar som räknas som företagshälsovård där undersökningarna ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete, är det skattefritt för de anställda. Sådana undersökningar kan t.ex. röra stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller hjärtundersökningar inom elitidrotten.

Skattefri hälsoundersökning

Fia arbetar som pilot på ett flygbolag. Varje år genomgår hon en hälsoundersökning för att utvärdera om hon har de fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta som pilot. Hälsoundersökningen är ett krav för att arbeta som pilot och det gör att underökningen är skattefri för henne.

Skattepliktig hälsoundersökning

Gustaf arbetar som kontorist på ett flygbolag. Arbetsgivaren erbjuder samtliga kontorsanställda hälsoundersökningar motsvarande de kontroller som piloterna måste genomgå varje år för att säkerställa att de kan utföra arbetet som pilot. Hälsoundersökningarna är inte nödvändiga för att kontorspersonalen ska kunna utföra sitt arbete och de räknas inte som arbetsmiljöarbete. Därmed är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån för Gustaf och övrig kontorspersonal.