Prisbasbeloppet för 2023 höjs kraftigt

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort beräkningar som ska ligga till grund för att fastställa prisbasbeloppet för 2023. Beräkningen görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex, vilket innebär att prisbasbeloppet för 2023 hamnar på 52 500 kr. En höjning med 4 200 kr jämfört med 2022. Det innebär bland annat att högsta sjukpenninggrundande inkomst blir 525 000 kr (10 pbb) för 2023.

Prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen, vilket brukar ske i september. När detta sker kommer en utförligare genomgång av vad det nya beloppet innebär för en rad olika beloppsgränser.

www.scb.se