Vårpropositionen 2022

Efter alla turer har riksdagen nu beslutat att rösta igenom regeringens ekonomiska vårproposition, förutom det ursprungliga förslaget med en skattefri förmån till pensionärer. Istället ska den nya omdiskuterade pensionsuppgörelsen genomföras.

Förstärkt skydd för pensionärer

Riksdagen beslutade att genomföra den nya pensionsuppgörelsen mellan S, V, MP och C. Uppgörelsen innebär att garantipensionsnivån höjs med 1 000 kr per månad från och med augusti 2022. Även bostadstillägget till pensionärer kommer att höjas från och med augusti 2022.

Beslutet om höjd garantipension och höjt bostadstillägg leder till att ca 980 000 pensionärer får en ökad disponibel inkomst. I genomsnitt kommer de pensionärer som påverkas av de nya reglerna att i genomsnitt få ca 615 kr mer per månad efter skatt. Som mest kommer en pensionär att få 900 kr mer per månad.

Barnfamiljer – tillfälligt höjt bostadsbidrag

För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar, har riksdagen beslutat att införa ett tillfälligt tilläggsbidrag under juli-december 2022 för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag.

Tilläggsbidraget ska motsvara 25% av det preliminära bostadsbidraget.

Cirka 124 000 barnhushåll beräknas få bostadsbidrag varje månad. Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kr.

Klimatbonusbilar och transporter på järnväg

Pengarna till klimatbonusen för elbilar har ju på grund av det stora intresset redan tagit slut. För att fortsatt bidra till omställningen av bilflottan och minska beroendet av fossila bränslen har riksdagen beslutat att ytterligare 3,9 miljarder kr ska tillföras till systemet.

När det gäller miljö och klimatomställning så avsätter riksdagen också medel till följande:

  • Förstärkt miljökompensation för godstransporter på järnväg.
  • Energieffektivisering i småhus.

Stöd till jordbruket

Riksdagen har även beslutat om ett stöd till lantbrukare och växthusföretag.

Stödet ska ses som en kompensation för de rejäla kostnadsökningar som branschen drabbats av, och är ett stöd (på kort sikt) för att företag i dessa branscher ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Riksdagen menar att gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen har drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför kommer dessa branscher att få ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Utöver detta har riksdagen beslutat att skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt från 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023 med 2 kr/liter, utöver den nedsättning som finns idag.

Regeringens prop 2021/22:269, prop 2021/22:270 Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU49, 2021/22:FiU50